سابقه بیمه تامین اجتماعی

درباره وب سایت

سابقه بیمه تامین اجتماعی

سابقه بیمه تامین اجتماعی وب سایتی زیر نظر سازمان تامین اجتماعی کشور جهت دسترسی
افراد تحت پوشش این سازمان به سابقه بیمه ایی خود می توانند با مراجعه به این وب سایت از
میزان سابقه بیمه خود با خبر شوند و احتیاجی به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه نیست
برای ورود به این سایت شما احتیاج به نام کاربری و می باشد که می توانید در قسمت پایین
همین وب سایت جهت ثبت نام و دریافت نام کاربری و اقدام کنید

ثبت نام جهت دریافت نام کاربری

آموزش ثبت نام سامانه سابقه بیمه تامین اجتماعی