سازمان سنجش آموزش کشور

درباره وب سایت

سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان سنجش آموزش کشور وزارت علوم و آموزش عالى وقت به منظور حل مساله گزينش

دانشجو، مركز آزمون شناسي را در بهمن ماه ۱۳۴۷ تاسيس نمود تا با همكاري دانشگاهها،

مقررات ورود به آموزش عالى را تدوين و اجرا نمايد.
با افزايش تعداد متقاضيان ورود به آموزش عالى و گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالى،

وجود تشكيلات وسيعتري با شرح وظايف مشخص براى گزينش دانشجو ضرورى مینمود، لذا در بهمن

ماه سال ۱۳۵۴ تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور با سه حوزه معاونت فنى و پژوهشي، اجرايي

و نظارت بر امور دانشگاهها به تصويب رسيد و با همين تشكيلات تا سال ۱۳۶۰ به كار خود ادامه داد.
در سال ۱۳۶۰ بر اساس طرح ادغام سازمانهاي وابسته به وزارتخانه، سازمان سنجش آموزش كشور منحل

و وظايف آن به اداره كل گزينش دانشجو در حوزه معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري واگذار شد.
با توجه به حجم فعاليتهاى تحقيقاتى و اجرايي به ويژه در زمينه پذيرش و گزينش دانشجو، افزايش تعداد داوطلبان

ورود به نظام آموزش عالى و حساسيت بيش از پيش مراحل مختلف امر گزينش دانشجو، در فروردين ماه سال

۱۳۶۸، تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور با سه معاونت اجرايي، فنى و پژوهشي و گزينش به تصويب

سازمان امور ادارى و استخدامى رسيد و در تاريخ ۱۳۶۸/۶/۲۸ شرح وظايف و پستهاي مصوب سازمان ابلاغ شد.
مجددا” با توجه به گستردگي كمى و كيفى وظايف سازمان و با اندك تغييراتي در تشكيلات با هدف كيفىتر نمودن

تركيب نيروي انساني و افزايش پستهاي پژوهشي و كارشناسي، تشكيلات سازمان سنجش آموزش كشور با

سه معاونت اجرايي، معاونت فنى و آماري و معاونت تحقيقات آزمون و ارزيابي آموزشي، به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام كشوري در بهمن ماه ۱۳۷۸ به تاييد سازمان امور ادارى و استخدامى كشور رسيد

آزمون های

به طور کلی وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور  محلی برای ثبت نام و شرکت در آزمون های رسمی می باشد و این آزمون های شامل

 

 

 

دیدگاه  1. محمد صالحی

    حاضرم جونم هم بدم ولی یه وجب از خاک کشورم رو نمیدم جلو جنایتکار ها می ایستم و نمیزارم کشورم ناامن بشهنظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 20 =